MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Eigo Tateishi
forskningsassistent

citat Geochronographic analys kan bana väg för en integrerad visualisering av spatial och temporal urbana fenomen. citat
Forskningsassistent vid institutionen för urbana studier. Eigo Tateishi är intresserad av analyser med GIS (geografiska informationssystem) på olika urbana fenomen som transport och pendling beteenden, fastigheter prisförändring , ändrad markanvändning, migration och segregation, och urban ekologi. Han arbetar för närvarande aktivt i flera forskningsprojekt om fastighets vetenskap och transport geografi och ekonomi. Han tar också undervisning ansvar för kurser om inledande statistisk analys samt rumslig statistisk analys.

Kontaktuppgifter

E-post:eigo.tateishi@mah.se
Telefon:040-66 58774
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
EIGO TATEISHI
FORSKNINGSASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58774
photo of Eigo Tateishi Eigo Tateishi