MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Adrian Lundberg
doktorand

Pågående forskning fokuserar på flerspråkighet i skolan. Preliminär titel på avhandling: "An investigation into teachers' beliefs about multilingualism and plurilingual students using Q methodology".


Kontaktuppgifter

E-post:adrian.lundberg@mau.se
Telefon:040-6658085
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

  • Publikationer

  • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

    Lundberg, Adrian (2017) "Review of : Mia Halonen, Pasi Ihalainen, and Taina Saarinen (eds): Language Policies in Finland and Sweden, Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons, Multilingual Matters, Bristol, Buffalo, Toronto, 2015, xi + 266 pp, ISBN: 978-1-78309-270-3" Language Policy;1, 111-113, Springer, ISSN 1568-4555, DOI [länk],
blackbox blackbox
ADRIAN LUNDBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658085
photo of Adrian Lundberg Adrian Lundberg