MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Adrian Lundberg
doktorand

Pågående forskning fokuserar på flerspråkighet i skolan. Preliminär titel på avhandling: "An investigation into teachers' beliefs about multilingualism and plurilingual students using Q methodology".


Fakulteter och institutioner

Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:adrian.lundberg@mau.se
Telefon:040-6658085
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lundberg, Adrian (2017) "Review of : Mia Halonen, Pasi Ihalainen, and Taina Saarinen (eds): Language Policies in Finland and Sweden, Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons, Multilingual Matters, Bristol, Buffalo, Toronto, 2015, xi + 266 pp, ISBN: 978-1-78309-270-3" Language Policy;1, 111-113, Springer, ISSN 1568-4555, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundberg, Adrian (2018) "Multilingual educational language policies in Switzerland and Sweden : A meta-analysis" Language Problems and Language Planning;1, 45-69, John Benjamins, ISSN 0272-2690, DOI [länk], URL [länk],

  Lundberg, Adrian (2018) "Teachers` beliefs about multilingualism : findings from Q method research" Current Issues in Language Planning;, Routledge, ISSN 1466-4208, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ADRIAN LUNDBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658085
photo of Adrian Lundberg Adrian Lundberg