MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Carl Johan Orre
universitetslektor

Jag är lektor vid Institutionen för datavetenskap där jag undervisar på utbildningsprogrammen IT & Ekonomi och informationsarkitekt. Min forskning är fokuserad på hälso- och sjukvårdens digitalisering med fokus på hur digital teknik transformerar och utvecklar samspelet mellan olika professioner och patienter. Jag ingår också i det team som utvecklar Storm, Malmö högskolas nya innovationsarena där studenter och medarbetare från hela högskolan i samspel med omvärlden utvecklar idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar.

Kontaktuppgifter

E-post:carljohan.orre@mah.se
Telefon:040-66 57189
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
CARL JOHAN ORRE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57189
photo of Carl Johan Orre Carl Johan Orre