MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mona Holmqvist
professor

Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap samt forskningsledare vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (repese.mau.se)

Min forskning handlar om lärandets betingelser, i skilda kontexter såsom de lärandes ålder och funktionsvariation, innehåll och utbildningsnivå. I min doktorsavhandling i pedagogik från 1995 ineldde jag min forskningsinriktning om neuropsykiatiriska funktionsnedsättningar, framför allt autismspektrumtillstånd. Parallellt med detta finns ett forskningsintresse för sambandet mellan lärande och undervisning, i vilken variationsteoretiska antaganden och learning study som metodologisk utgångspunkt varit framträdande.

Vetenskapliga meriter (urval):

Foskningsledare för den nationella forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare (SET) finansierad av Vetenskapsrådet, ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga bedömningsgrupp UV2, utsedd av regeringen till ledamot i Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd, rådsmedlem i World Association of Lesson Study (WALS) samt ledamot i redaktionsrådet för International journal for Lesson and Learning Studies.


Kontaktuppgifter

E-post:mona.holmqvist@mau.se
Telefon:040-6658350
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Autism - ett annat perspektiv på världen
RePESE
Betingelser för lärande
ResearcherID
ORCID
Google Scholar
Learning Study UR Samtiden
Keynote EARLI Sig 9 2016
World Association of Lesson Studies (WALS)
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Holmqvist, Mona, Selin, Per (2019) "What makes the difference? : An empirical comparison of critical aspects identified in phenomenographic and variation theory analyses" Palgrave Communications;, 71, Springer Nature, ISSN 2055-1045, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Thorshag, Kristina, Holmqvist, Mona (2018) "Pre-school children’s expressed technological volition during construction play" International Journal of Technology and Design Education;, 1-12, Springer, ISSN 1573-1804, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Bergentoft, Helene, Selin, Per (2018) "Teacher researchers creating communities of research practice by the use of a professional development approach" Teacher Development;2, 191-209, Routledge, ISSN 1747-5120, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wennås Brante, Eva, Holmqvist, Mona (2017) "Reading from Multimedia Materials : Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers" The Turkish Online Journal of Educational Technology;1, 101-114, Sakarya University, Sakarya, Turkey, ISSN 2146-7242, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Olander, Clas (2017) "Analysing teachers` operations when teaching students : what constitutes scientific theories?" International Journal of Science Education;7, 840-862, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2017) "Models for collaborative professional development for teachers in mathematics" International Journal for Lesson and Learning Studies;3, 190-201, Emerald, ISSN 2046-8253, DOI [länk], URL [länk],

  Holmqvist Olander, Mona, Olander, Clas (2017) "Understandings of climate change articulated by Swedish secondary school students" Journal of Biological Education;4, Taylor & Francis, ISSN 2157-6009, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva, Nyström, Marcus (2017) "The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults" Dyslexia;1, 42-65, Wiley, ISSN 1099-0909, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Development of students` knowledge about didactics during their first year of the master`s programme in didactics" Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives;4, 507-521, Taylor & Francis, ISSN 1462-3943, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Holmqvist, Mona | Klaveness, Elise, Karlsen, Lisbet, Kverndokken, Kåre (red./ed.) (2019) Matematikkundervisning fra et variasjonsteoretisk perspektiv. 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : Matematikkdidaktikk i teori og praksis, Fagbokforlaget, 88-103, ISBN 9788245024524,

  Konferensbidrag
  Alkhede, Maria, Holmqvist, Mona (2018) "Preschool children’s discernment of different forms of numbers" EARLI Sig 5 2018: Learning and Development in Early Childhood, (poster) Freie Universität Berlin,

  Holmqvist, Mona, Selin, Per (2018) "What makes the difference? : Analyses based on phenomenography and variation theory" EARLI Sig 9 2018, (other) University of Birmingham,

  Holmqvist, Mona, Lelinge, Balli (2018) "Elevers förståelse av ljus och skugga" Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD2018), (other)

  Thorshag, Kristina, Holmqvist, Mona (2017) "Construction Technology in Preschool" The 12th Conference of the European Science Education Research Association - ESERA, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Anderson, Lotta (2017) "The Authority to Choose Seclusion in Inclusion : An ASD perspective on Educational Settings." EARLI 2017 - Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good Book of abstracts;, (other) EARLI, URL [länk],

  Holmqvist, Mona (2016) "Capturing discernments : methodological issues in phenomenography and variation theoretical perspectives" European assiciation of research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 9 conference 2016, (other)

  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva (2016) "Strategies when solving school-tasks : How task design limits ASD students to express their content knowlege" XI Autism-Europe International Congress, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Pedagogisk forskning i ett nutida samhällsnyttoperspektiv" Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne 2016, (other)

  Holmqvist, Mona (2016) "Students’ task-solving regarding ecosystem services : A comparison between students with and without Autism Spectrum Disorders" ERIDOB 2016, (poster) 93, (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Hur bidrar trepartssamtalen till ökad kvalitet i VFU?" Lärarutbildningskonventets konferens Kvalitet i lärarutbildning, (other)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Professor i utbildningsvetenskap

  Forskningsledare för forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Forskarskolor/Specialpedagogik-for-lararutbildare/  Docent pedagogik Fil dr pedagogik

blackbox blackbox
MONA HOLMQVIST
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658350
photo of Mona Holmqvist Mona Holmqvist