MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mona Holmqvist
professor

citat Min forskning handlar om lärandets betingelser och på vilket sätt undervisning kan utformas så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, ska ges de bästa förutsättningar att utveckla sitt kunnande citat

Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap.


Kontaktuppgifter

E-post:mona.holmqvist@mau.se
Telefon:040-6658350
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Autism - ett annat perspektiv på världen
RePESE
Betingelser för lärande
ResearcherID
ORCID
Google Scholar
Learning Study UR Samtiden
Keynote EARLI Sig 9 2016
World Association of Lesson Studies (WALS)
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Holmqvist, Mona, Bergentoft, Helene, Selin, Per (2018) "Teacher researchers creating communities of research practice by the use of a professional development approach" Teacher Development;2, 191-209, Routledge, ISSN 1747-5120, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wennås Brante, Eva, Holmqvist, Mona (2017) "Reading from Multimedia Materials : Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers" The Turkish Online Journal of Educational Technology;1, 101-114, Sakarya University, Sakarya, Turkey, ISSN 2146-7242, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Olander, Clas (2017) "Analysing teachers` operations when teaching students : what constitutes scientific theories?" International Journal of Science Education;7, 840-862, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2017) "Models for collaborative professional development for teachers in mathematics" International Journal for Lesson and Learning Studies;3, 190-201, Emerald, ISSN 2046-8253, DOI [länk], URL [länk],

  Holmqvist Olander, Mona, Olander, Clas (2017) "Understandings of climate change articulated by Swedish secondary school students" Journal of Biological Education;4, Taylor & Francis, ISSN 2157-6009, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva, Nyström, Marcus (2017) "The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults" Dyslexia;1, 42-65, Wiley, ISSN 1099-0909, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Development of students` knowledge about didactics during their first year of the master`s programme in didactics" Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives;4, 507-521, Taylor & Francis, ISSN 1462-3943, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Thorshag, Kristina, Holmqvist, Mona (2017) "Construction Technology in Preschool" The 12th Conference of the European Science Education Research Association - ESERA, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Anderson, Lotta (2017) "The Authority to Choose Seclusion in Inclusion : An ASD perspective on Educational Settings." EARLI 2017 - Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good Book of abstracts;, (other) EARLI, URL [länk],

  Holmqvist, Mona (2016) "Capturing discernments : methodological issues in phenomenography and variation theoretical perspectives" European assiciation of research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 9 conference 2016, (other)

  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva (2016) "Strategies when solving school-tasks : How task design limits ASD students to express their content knowlege" XI Autism-Europe International Congress, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Pedagogisk forskning i ett nutida samhällsnyttoperspektiv" Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne 2016, (other)

  Holmqvist, Mona (2016) "Students’ task-solving regarding ecosystem services : A comparison between students with and without Autism Spectrum Disorders" ERIDOB 2016, (poster) 93, (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Hur bidrar trepartssamtalen till ökad kvalitet i VFU?" Lärarutbildningskonventets konferens Kvalitet i lärarutbildning, (other)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Professor i utbildningsvetenskap

  Forskningsledare för forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Forskarskolor/Specialpedagogik-for-lararutbildare/  Docent pedagogik Fil dr pedagogik

blackbox blackbox
MONA HOLMQVIST
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658350
photo of Mona Holmqvist Mona Holmqvist