MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mona Holmqvist
professor

citat Min forskning handlar om lärandets betingelser och på vilket sätt undervisning kan utformas så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, ska ges de bästa förutsättningar att utveckla sitt kunnande citat
Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:mona.holmqvist@mah.se
Telefon:040-66 58350
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Autism - ett annat perspektiv på världen
RePESE
Betingelser för lärande
ResearcherID
ORCID
Google Scholar
Learning Study UR Samtiden
Keynote EARLI Sig 9 2016
World Association of Lesson Studies (WALS)
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wennås Brante, Eva, Holmqvist, Mona (2017) "Reading from Multimedia Materials : Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers" The Turkish Online Journal of Educational Technology;1, 101-114, Sakarya University, Sakarya, Turkey, ISSN 2146-7242, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Development of students` knowledge about didactics during their first year of the master`s programme in didactics" Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives;4, 507-521, Taylor & Francis, ISSN 1462-3943, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist Olander, Mona, Olander, Clas (2016) "Understandings of climate change articulated by Swedish secondary school students" Journal of Biological Education;, Taylor & Francis, ISSN 2157-6009, DOI [länk],

  Holmqvist Olander, Mona, Wennås Brante, Eva, Nyström, Marcus (2016) "The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults" Dyslexia;, Wiley, ISSN 1099-0909, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Holmqvist, Mona (2016) "Capturing discernments : methodological issues in phenomenography and variation theoretical perspectives" (other)

  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva (2016) "Strategies when solving school-tasks : How task design limits ASD students to express their content knowlege" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Pedagogisk forskning i ett nutida samhällsnyttoperspektiv" (other)

  Holmqvist, Mona (2016) "Students’ task-solving regarding ecosystem services : A comparison between students with and without Autism Spectrum Disorders" (poster) 93, (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona (2016) "Hur bidrar trepartssamtalen till ökad kvalitet i VFU?" (other)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Professor i utbildningsvetenskap

  Ämnesföreträdare pedagogik och specialpedagogik

  UVK-samordnare för lärarprogrammen

  Docent pedagogik Fil dr pedagogik

blackbox blackbox
MONA HOLMQVIST
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58350
photo of Mona Holmqvist Mona Holmqvist