MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Adolfsson
doktorand

Jag är doktorand i internationell migration och etniska relationer (IMER ) vid institutionen för globala politiska studier (GPS). Mina forskningsintressen innefattar interdisciplinär migrationsforskning med ett sociopsykologiskt teoretiskt perspektiv. Övriga forskningsintressen är identitet, tillhörighet samt in/utgrupprelationer


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:caroline.adolfsson@mau.se
Telefon:040-6657857
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
CAROLINE ADOLFSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657857
photo of Caroline Adolfsson Caroline Adolfsson