MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Adolfsson
doktorand

Jag är doktorand i internationell migration och etniska relationer (IMER ) vid institutionen för globala politiska studier (GPS). Mina forskningsintressen innefattar interdisciplinär migrationsforskning med ett sociopsykologiskt teoretiskt perspektiv. Övriga forskningsintressen är identitet, tillhörighet samt in/utgrupprelationer


Kontaktuppgifter

E-post:caroline.adolfsson@mau.se
Telefon:040-6657857
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
CAROLINE ADOLFSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657857
photo of Caroline Adolfsson Caroline Adolfsson