MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Sophie Mårtensson
doktorand

Jag är antagen som doktorand inom historia och historiedidaktik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur genus och identitet görs och omformas inom familjejordbruket under perioden 1970-2000 (ca). I avhandlingen kommer jag att hämta teoretisk inspiration från kritisk mansforskning, queerteorier och poststrukturalistisk feminism.


Kontaktuppgifter

E-post:ann-sophie.martensson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Ann-Sophie Mårtensson