MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ann-Sophie Mårtensson
doktorand

Jag är antagen som doktorand inom historia och historiedidaktik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur genus och identitet görs och omformas inom familjejordbruket under perioden 1970-2000 (ca). I avhandlingen kommer jag att hämta teoretisk inspiration från kritisk mansforskning, queerteorier och poststrukturalistisk feminism.

Kontaktuppgifter

E-post:ann-sophie.martensson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Ann-Sophie Mårtensson