MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Sophie Mårtensson
doktorand

Jag är antagen som doktorand inom historia och historiedidaktik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur genus och identitet görs och omformas inom familjejordbruket under perioden 1970-2000 (ca). I avhandlingen kommer jag att hämta teoretisk inspiration från kritisk mansforskning, queerteorier och poststrukturalistisk feminism.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ann-sophie.martensson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Ann-Sophie Mårtensson