MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annette Mars
universitetslektor

Jag är lektor i musikpedagogik och mina forskningsintressen rör i vid mening barns och ungdomars musikaliska lärande. Fokus i min forskning är barns rätt att uttrycka sig i och genom musik, musikskapande, samspel, digitala verktyg, lärandekultur, verktyg och artefakter. Jag har arbetat som musiklärare i grundskolan där jag eftersträvade ett klingande och musikskapande klassrum. Min undervisning då som nu har sin utgångspunkt i antagandet att elevers och studenters erfarenheter och sammanhang spelar roll för deras lärande liksom relationen mellan lärare - elev och student. Jag förespråkar lärare med ämnesdjup, didaktisk skicklighet där lärarens verksamhet vilar på vetenskaplig grund.


Kontaktuppgifter

E-post:annette.mars@mau.se
Telefon:040-6657045
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Mars, Annette (2016) När kulturer spelar med i klassrummet: En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik. Luleå Tekniska Universitet, 170, ISBN 978-91-7583-658-4 (digital), 978-91-7583-657-7 (tryckt), URL [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ferm Almqvist, Cecilia, Gullberg, Anna-Karin, Hentschel, Linn, Mars, Annette, Nyberg, Johan, Von Wachenfeldt, Thomas (2017) "Collaborative learning as common sense : structure, roles and participation amongst doctoral students and teachers in music education : beyond communities of practice." Visions of Research in Music Education;, 1-29, ISSN 1938-2065, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelsemedlem i forskarnätverket Vejbystrandsgruppen.

  Följeforskare i Make Music Matter-projektet

  Medlem i styrgruppen för Make Music Matter-konferensen

  Ansvarig för musikämnet på KSM, LS.

  Utskottsarbete i grundlärarprogrammet

blackbox blackbox
ANNETTE MARS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657045
photo of Annette Mars Annette Mars