MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Olof Sandgren
universitetslektor

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:olof.sandgren@mau.se
Telefon:040-6657706
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Logopedisk fortbildning till lärare om språkutveck
Effekt av lärarfortbildning på elevers språkförmåg
Intervention för språkstörning - när, var, hur?
Hur logopeder kan gynna elevers lärande
blackbox blackbox
OLOF SANDGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657706
photo of Olof Sandgren Olof Sandgren