MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Olof Sandgren
universitetslektor

citat Elever med språkliga svårigheter löper förhöjd risk att halka efter jämnåriga både när det gäller studierna och social utveckling. För att leva upp till målet att alla ska vara inkluderade och delaktiga i skolarbetet och samhället behöver skolan genomföra särskilda insatser för dessa barn. I min forskning försöker jag och forskarkolleger vid Lunds universitet skapa så goda möjligheter som möjligt i skolan för alla elever att utveckla en god språklig och kommunikativ förmåga. I forskningsprojektet, som finansieras av Skolforskningsinstitutet, gör vi detta genom att undersöka effekterna av ett lärarfortbildningsprogram på elevernas språkfärdigheter och kunskapsresultat, samt på lärarnas undervisningsmetoder. Lärarfortbildningen, som utnyttjar kollegialt lärande, leds av logopeder och fokuserar på konkreta och utmanande situationer hämtade ur lärares egen undervisningsvardag. citat

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:olof.sandgren@mau.se
Telefon:040-6657706
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Logopedisk fortbildning till lärare om språkutveck
Effekt av lärarfortbildning på elevers språkförmåg
Intervention för språkstörning - när, var, hur?
Hur logopeder kan gynna elevers lärande
blackbox blackbox
OLOF SANDGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657706
photo of Olof Sandgren Olof Sandgren