MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Olof Sandgren
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:olof.sandgren@mah.se
Telefon:040-66 57706
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Intervention för språkstörning - när, var, hur?
Hur logopeder kan gynna elevers lärande
blackbox blackbox
OLOF SANDGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57706
photo of Olof Sandgren Olof Sandgren