MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Nikita Mazurov
postdoktor

Jag är Postdoc inom Living Archives projektet, som tittar på utövande av gerilla arkivering och arkiverings skydd. Min nuvarande forskning kretsar kring begreppet opålitlighet. Med tanke på att det kan vara fördelaktigt för ett arkiv att få ett kontinuerligt inflöde av material, är det förståeligt att avlägsnandet av potentiella bidragsgivare, eller deras ovilja att bidra i första hand, skulle stå i motsättning till arkivet (för att inte nämna att det kan vara mycket oetiskt att exponera arkivbidragsgivare till risk för oro). Hur skall vi då kunna främja en hållbar möjlighet till fortsatta arkivbidrag? För mig är detta mål åtminstone delvis uppnått genom ökad tillhandahållen säkerhetsförsäkran genom att höja nivån av anonymitet tillgänglig för potentiella arkivbidragsgivare .


Kontaktuppgifter

E-post:nikita.mazurov@mah.se
Telefon:040-6658773
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
NIKITA MAZUROV
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658773
photo of Nikita Mazurov Nikita Mazurov