MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Charlotte C Petersson
forskare

Charlotte C Petersson är fil. dr. i Socialantropologi och lektor i Socialt arbete. Forskningsintressen finns inom sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt perspektiv, våld i nära relationer, sexuellt våld, etnicitet, genus och intersektionalitet.

Kontaktuppgifter

E-post:charlotte.c.petersson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  G8, rum G8, Citadellsvägen 7, Malmö

			
photo of Charlotte C Petersson Charlotte C Petersson