MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Tham
rektor

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.


Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.tham@mau.se
Telefon:040-6658667
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer i ORCID
blackbox blackbox
KERSTIN THAM
REKTOR
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Ledning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658667
photo of Kerstin Tham Kerstin Tham