MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kerstin Tham
rektor

Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.tham@mah.se
Telefon:040-6658667
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
KERSTIN THAM
REKTOR
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Ledning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658667
Kerstin Tham