MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vanessa Stjernborg
forskare

Kontaktuppgifter

E-post:vanessa.stjernborg@mau.se
Telefon:040-6657685
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Stjernborg, Vanessa (2017) "Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life : an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood" Applied Mobilities;2, 134-150, Taylor & Francis, ISSN 2380-0127, DOI [länk],

  Stjernborg, Vanessa (2017) "The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood" Ageing International;3, 374–391, Springer, ISSN 0163-5158, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stjernborg, Vanessa, Mattisson, Ola (2016) "The Role of Public Transport in Society : A Case Study of General Policy Documents in Sweden" Sustainability;8, 16, MDPI, ISSN 2071-1050, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Stjernborg, Vanessa, Nilsson, Désirée (2018) Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling. K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, ISBN 978-91-7753-574-4, 978-­91-­7753-­573-­7, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Désirée, Stjernborg, Vanessa, Fredriksson, Lena (2017) Effekter av kollektivtrafiksatsningar. K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 73, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stjernborg, Vanessa, Mattisson, Ola (2016) Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället. K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 37, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657685
Vanessa Stjernborg