MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vanessa Stjernborg
forskare

citat Vanessa Stjernborg är forskare vid Malmö universitet med främsta placering på K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har bland annat varit en del av projekten Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling och Policy shapers attitudes to public transport, som båda är finansierade av K2. Vanessa arbetar främst med frågor som rör transporter från mer sociala perspektiv och individuella förutsättningar för mobilitet. Hon disputerade år 2014 vid Trafik och väg, Lunds tekniska högskola, med avhandlingen Outdoor Mobility, Place and Older People - Everyday Mobilities in later Life in a Swedish Neighbourhood. Hon har en magisterexamen i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Hennes forskning bygger främst på kvalitativ metodik. För närvarande arbetar hon på en översikt om olika angreppssätt för att inkludera medborgarna i planeringsprocessen genom nyttjandet av digitala verktyg. Hon arbetar också med forskning som rör funktionshinder och kollektivtrafik och arbetar just nu på en forskningsöversikt. citat

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:vanessa.stjernborg@mau.se
Telefon:040-6657685
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Stjernborg, Vanessa (2017) "Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life : an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood" Applied Mobilities;2, 134-150, Taylor & Francis, ISSN 2380-0127, DOI [länk],

  Stjernborg, Vanessa (2017) "The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood" Ageing International;3, 374–391, Springer, ISSN 0163-5158, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stjernborg, Vanessa, Mattisson, Ola (2016) "The Role of Public Transport in Society : A Case Study of General Policy Documents in Sweden" Sustainability;8, 16, MDPI, ISSN 2071-1050, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Nilsson, Désirée, Stjernborg, Vanessa, Fredriksson, Lena (2017) Effekter av kollektivtrafiksatsningar. K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 73, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stjernborg, Vanessa, Mattisson, Ola (2016) Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället. K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 37, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657685
Vanessa Stjernborg