MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Vanessa Stjernborg
postdoktor

Kontaktuppgifter

E-post:vanessa.stjernborg@mah.se
Telefon:040-66 57685
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
VANESSA STJERNBORG
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57685
Vanessa Stjernborg