MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Clas Olander
professor, biträdande

När det gäller undervisning, forskning och samverkan arbetar jag främst med elevers meningsskapande processer, lärares kollegiala lärande och studenters utveckling av professionskunnande.

Fokus hamnar ofta på relationen språk- och kunskapsutveckling där forskningen rör literacy i spannet disciplinary literacy och allmän literacy. Inom samverkan tar det sig ofta uttryck i praktikutvecklande med skolor/lärare och inom lärar- och forskarutbildning undervisar och handleder jag med fokus stöttning av språkutvecklande arbetssätt.

Har lärarlegitimation i biologi, kemi, fysik och matematik (högstadiet) samt biologi, kemi, naturkunskap och miljövetenskap (gymnasiet).


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:clas.olander@mau.se
Telefon:040-6658655
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Orchid
ResearcherID
Google Scholar
Föreläsning: Språk-och kunskapsutveckling
Researchgate
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Olander, Clas, Wickman, Per-Olof, Tytler, Russell, Ingerman, Åke (2018) "Representations as mediation between purposes as junior secondary science students learn about the human body" International Journal of Science Education;2, 204-226, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  McComas, William, Reiss, Michael, Dempster, Edith, Chung Lee, Yeung, Olander, Clas, Clément, Pierre, Boerwinkel, Dirk Jan, Waarlo, Arend Jan (2018) "Considering Grand Challenges in Biology Education : Rationales and Proposals for Future Investigations to Guide Instruction and Enhance Student Understanding in the Life Sciences" The American Biology Teacher;7, 483-492, National Association for Biology Teachers, ISSN 0002-7685, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist Olander, Mona, Olander, Clas (2017) "Understandings of climate change articulated by Swedish secondary school students" Journal of Biological Education;4, Taylor & Francis, ISSN 2157-6009, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist, Mona, Olander, Clas (2017) "Analysing teachers` operations when teaching students : what constitutes scientific theories?" International Journal of Science Education;, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Olander, Clas, Hamza, Karim, Palm, Ola, Piqueras, Jesus, Wickman, Per-Olof (2016) "Språkets roll för att utveckla förmåga 3." ”Förmågor i årskurs 1-3”. Lärportalen i naturvetenskap och teknik, Skolverket,

  Hamza, Karim, Palm, Ola, Piqueras, Jesus, Wickman, Per-Olof, Olander, Clas (2016) "Förmåga 3 – innebörd och progressioner." ”Förmågor i årskurs 1-3”. Lärportalen i naturvetenskap och teknik, Skolverket,

  Konferensbidrag
  Rydberg, Christian, Olander, Clas, Sjöström, Jesper | Finlayson, Odilla, McLoughlin, Eilish, Erduran, Sibel, Childs, Peter (red./ed.) (2018) "Didactical dilemmas while teaching controversial socio-scientific issues – an international comparison" 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and Collaboration in Science Education;, 111112-1122, Dublin City University, ISBN 978-1-873769-84-3, (PDF document) (application/pdf)

  Rydberg, Christian, Olander, Clas, Sjöström, Jesper (2018) "A didactic model to develop teachers’ practices and handling didactical dilemmas while teaching controversial socioscientific issues" XVIII IOSTE Symposium : Future Educational Challenges? From Science & Technology Perspectives, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Olander, Clas, Ingerman, Åke, Tytler, Russell, Wickman, Per-Olof (2017) "Representations as mediational means in students meaning-making about the human body" European Science Education Research Association (ESERA), (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hajer, Maaike, Olander, Clas, Lund Nielsen, Birgitte, Tytler, Russell, Ramli, Zurani (2017) "Teacher perspectives on science literacy in multilingual classrooms : multidisciplinary explorations" EARLI 2017 Book of Abstracts; European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI), (other) 446,

  Rydberg, Christian, Sjöström, Jesper, Olander, Clas (2017) "Teacher dilemmas while working with controversial socioscientific issues" The 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), (other) (PDF document) (application/pdf)

  Olander, Clas, Hajer, Maaike, Johansson, Sofie, Jakobsson, Anders, Karlsson, Annika, Kouns, Maria, Lyngfeldt, Anna, Nygård Larsson, Pia (2017) "Development of scientific literacy : A multidisciplinary study in multilingual secondary schools" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olander, Clas, Wickman, Per-Olof, Tytler, Russell, Ingerman, Åke (2016) "Representations as mediation when learning about the human body in lower secondary" (other)

  Olander, Clas (2016) "SALT – Science and Literacy Teaching" (other)

  Olander, Clas (2016) "Representationer som möjlighet och hinder vid meningsskapande" (other) 6,

  Olander, Clas (2016) "Developing teachers` professional and pedagogical content knowledge" (other)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • När det gäller undervisning, forskning och samverkan arbetar jag främst med elevers meningsskapande processer, lärares kollegiala lärande och studenters utveckling av professionskunnande. Har lärarlegitimation i biologi, kemi, fysik och matematik (högstadiet) samt biologi, kemi, naturkunskap och miljövetenskap (gymnasiet).

blackbox blackbox
CLAS OLANDER
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658655
photo of Clas Olander Clas Olander