MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Michael Gustafson
webbstrateg

Webstrateg

Jag arbetar med många av de frågor som har med universitetets webbplatser att göra. Framförallt syftar mitt arbetet på de större frågorna kring just webben som arena.

 • Varför har vi en webbplats?
 • Vilka är målgrupperna?
 • Vad vill besökarna?
 • Hur tar vi reda på vad besökarna vill?
 • Hur hänger universitetets alla webbplatser ihop?

Och kanske den viktigaste frågan av alla: varför är söket så dåligt?

Min LinkedIn-profil


Kontaktuppgifter

E-post:michael.gustafson@mau.se
Telefon:+46761260578
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 11, Hiss C
Mobil:0761260578
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Mickes utbildning 1
Sist ligger en väldigt lång merit trunkeras namnet
Mickes utbildning 2
Mickes Merit 3, aftonbladet med www
Mickes testlänk 2
Mickes utbildning 3
Mickes-Merit 5, en (längre länk) med tecken!
Mickes testlänk 3
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Lorem

  lksjhdflkajsdlkjas

  Ipsum

blackbox blackbox
MICHAEL GUSTAFSON
WEBBSTRATEG
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Kommunikationsavdelningen Internkommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 11, Hiss C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work +46761260578 cell 0761260578
photo of Michael Gustafson Michael Gustafson