MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Sjöström
universitetslektor

Karin Sjöström är psykiater och verksam på Malmö Universitet som universitetslektor och docent i vårdvetenskap med inriktning psykosomatik. Har tidigare arbetat som psykiater samt konsultpsykiater på Kvinnokliniken och för närvarande på Hudkliniken SUS Malmö, och är leg psykoterapeut och handledare i psykodynamisk psykoterapi. Pedagogisk erfarenhet av och utbildning i kommunikation mellan vårdgivare och patient enligt IPR (interpersonal recall-videobaserad), på svenska Kagan-Wretmark modellen. Forskningsinriktning och –intresse är psykosomatik, det cirkulära sambandet mellan psyke och kroppslig sjukdom, särskilt upplevd stress avseende livshändelser, ångest,depression och personlighetsfaktorer, i ett kliniskt perspektiv. Obstetrisk riskforskning med inriktning på fostret/barnets utveckling och med särskilt fokus på senare psykiatrisk risksjukdom som schizofreni,genererade ”McNeil-Sjöström OC skalan, en skattningsskala inom högriskforskning där olika obstetriska och neonatala risktillstånd med fokus på syrgasbrist skattas i relation till negativ inverkan på fosterhjärnan. Skalan har använts i ett större antal undersökningar globalt gällande olika psykiatriska sjukdomar som schizofreni. Ämnen som psyko-obstetrik och -gynekologi och psyko-dermatologi har varit och är föremål för vetenskapliga undersökningar och doktorandarbeten. Karin Sjöström disputerade 2002 med en avhandling om kvinnors ångest/stress under graviditeten och påverkan på fostret och graviditeten.


Kontaktuppgifter

E-post:karin.sjostrom@mau.se
Telefon:040-6657807
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sunnqvist, Charlotta, Sjöström, Karin, Finnbogadóttir, Hafrún (2019) "Depressive symptoms during pregnancy and postpartum in women and use of antidepressant treatment : a longitudinal cohort study" International Journal of Women`s Health;, 109-117, Dove, ISSN 1179-1411, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
KARIN SJÖSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, Plan 4, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657807
photo of Karin Sjöström Karin Sjöström