MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Beint Magnus Aamodt Bentsen
doktorand

Jag är doktorand vid Globala Politiska Studier (GPS) och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare. I mitt doktorandprojekt forskar jag på attityder mot och mellan minoritetsgrupper i Sverige, och när attityder motiverar beteende.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:beint.magnus.aamodt.bentsen@mau.se
Telefon:040-6657014
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657014
photo of Beint Magnus Aamodt Bentsen Beint Magnus Aamodt Bentsen