MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Christina Johnsson
prefekt

Universitetslektor i offentlig rätt. Forskare i mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, statsrätt, förvaltningsrätt, internationella mänskliga rättigheter, diskriminering, rättighetsbaserat förhållningssätt, skoljuridik och statlig organisation. Universitetslärare i mänskliga rättigheter, internationell rätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, diskrimineringsrätt, socialrätt, migrationsrätt, feministisk rättsteori, barns rättigheter och kvinnors rättigheter.

Kontaktuppgifter

E-post:christina.johnsson@mah.se
Telefon:040-66 57631
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57631
Christina Johnsson