MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Johnsson
prefekt/universitetslektor

Universitetslektor i offentlig rätt. Forskare i mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, statsrätt, förvaltningsrätt, internationella mänskliga rättigheter, diskriminering, rättighetsbaserat förhållningssätt, skoljuridik och statlig organisation. Universitetslärare i mänskliga rättigheter, internationell rätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, diskrimineringsrätt, socialrätt, migrationsrätt, feministisk rättsteori, barns rättigheter och kvinnors rättigheter.


Fakulteter och institutioner

Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christina.johnsson@mau.se
Telefon:040-6657631
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CHRISTINA JOHNSSON
PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657631
Christina Johnsson