MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Johnsson
universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter. Jag har forskat om mötet mellan det offentliga/staten/kommunen och de enskilda och hur de mänskliga rättigheterna som juridiskt verktyg kan skydda människor mot osaklighet, övergrepp och kränkningar av deras värdighet. Jag har särskilt ägnat mig åt diskriminering, minoriteters rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och åt de anspråk som rättigheterna har på staten som organisation; på dess ledarskap, dess prioriteringar, bemötande av enskilda och dess organisering. Jag har arbetat de tolv senaste åren som ledare och chef över forskare och lärare och påbörjar hösten 2019 ånyo arbetet som forskare och lärare. Jag avser att forska om människorättsbaserat ledarskap, de mänskliga rättigheternas anspråk på skolan som organisation och är öppen för att ansluta till spännande projekt där min rättsvetenskapliga profil kan bidra.


Kontaktuppgifter

E-post:christina.johnsson@mau.se
Telefon:040-6654731
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CHRISTINA JOHNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, D446b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6654731
photo of Christina Johnsson Christina Johnsson