MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Jose Maria Font
universitetslektor

PhD in Artificial Intelligence from the Universidad Politécnica de Madrid (2012). Researcher in Artificial Intelligence, Games, Procedural Content Generation, Evolutionary Computation, and Technology and Education. More about me: https://about.me/josefont

Kontaktuppgifter

E-post:jose.font@mah.se
Telefon:040-66 57624
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JOSE MARIA FONT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57624
www.mah.se
photo of Jose Maria Font Jose Maria Font