MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Fahed Alkhabbas
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:fahed.alkhabbas@mah.se
Telefon:040-66 58206
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
FAHED ALKHABBAS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58206
photo of Fahed Alkhabbas Fahed Alkhabbas