MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Ellis Nilsson
timlärare

Sara Ellis Nilsson är fil.dr i historia och universitetslektor vid Historiska studier. Hon disputerade 2015 på en avhandling om framväxten av lokala danska och svenska helgonkulter under tidig medeltid och dess samband med områdets kristnande. Sedan dess arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1) en studie om relationen mellan lokala helgonkulter och lekmannatro under tidig medeltid i Skandinavien, 2) en studie om synen på icke heliga biskopar i skandinavisk hagiografi och skapandet av s.k. "textual communities" under medeltiden, och 3) en undersökning om hur vikingatida skepp används i berättelseutformning och historieförmedling - som del av ett större projekt om skeppsdekoration och museernas praktiker, knuten till Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet.

Kontaktuppgifter

E-post:sara.ellis.nilsson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C433
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Academia.edu
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Ellis Nilsson, Sara (2016) "Sigrid Danielson & Evan A. Gatti (red.), Envisioning The Bishop. Images and the Episcopacy in the Middle Ages." Kyrkohistorisk årsskrift;2016, 154-155, Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Drobyshev, Igor, Niklasson, Mats, Linderson, Hans, Sonesson, Kerstin, Karlsson, Matts, Nilsson, Sven G., Lanner, Jan (2008) "Lifespan and mortality of old oaks - combining empirical and modelling approaches to support their management in Southern Sweden" Annals of forest science;4, 401, INRA, EDP Sciences, ISSN 1297-966X, DOI [länk], URL [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
SARA ELLIS NILSSON
TIMLÄRARE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:C433, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Sara Ellis Nilsson