MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Ellis Nilsson
universitetslektor

Sara Ellis Nilsson är fil.dr i historia och universitetslektor vid Historiska studier. Hon disputerade 2015 på en avhandling om framväxten av lokala danska och svenska helgonkulter under tidig medeltid och dess samband med områdets kristnande. Sedan dess arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1) en studie om relationen mellan lokala helgonkulter och lekmannatro under tidig medeltid i Skandinavien, 2) en studie om synen på icke heliga biskopar i skandinavisk hagiografi och skapandet av s.k. "textual communities" under medeltiden, och 3) en undersökning om hur vikingatida skepp används i berättelseutformning och historieförmedling - som del av ett större projekt om skeppsdekoration och museernas praktiker, knuten till Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet.


Kontaktuppgifter

E-post:sara.ellis.nilsson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C433
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Academia.edu
blackbox blackbox
SARA ELLIS NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C433, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Sara Ellis Nilsson