MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hilda Gustafsson
doktorand

Jag forskar om familjeåterförening och syriska flyktingar i Sverige och Turkiet. Min professionella bakgrund är som lärare för nyanlända flyktingar, medan min akademiska bakgrund är i såväl folkhälsa som migrationsstudier. Jag kombinerar dessa två fält i min avhandling genom att via en mixed-method-studie titta på hälsokonsekvenser av familjeseparation. Mina forskningsintressen inkluderar migration och hälsa, flyktingmigration, familjemigration, transnationalism, väntan och policyförändringars koppling till hälsorelaterade utfall.


Kontaktuppgifter

E-post:hilda.gustafsson@mau.se
Telefon:040-6657561
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
HILDA GUSTAFSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657561
photo of Hilda Gustafsson Hilda Gustafsson