MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mia-Maria Magnusson
doktorand

Jag är polis och doktorand i kriminologi, finansierad av polismyndigheten i Region Stockholm. Jag forskar på polispraktik i narkotikabekämpningen. Min första studie handlar om ett randomiserat kontrollerat experiment (RTC) genomfört av poliser på Plattan i sina möten med misstänkta för ringa narkotikabrott. Studien undersöker genomförandet av ett RTC i polispratik och hur verktyget, motiverande samtal, påverkar återfall i polisrapportering. Studie nummer två kommer att handla om öppna drogscener, definition och inventering av fenomenet i Stockholmsregionen samt sätt att samverka för att möta konsekvenser och den geografiska platsens problematik. Studie nummer tre kommer att rikta sig mot ungdomar och missbruk. En undersökning av Maria beroendecentrums inkommande ungdomar. Hur ser fördelningen ut mellan könen och hur ser de ungas missbruk ut, sett ur spatiala perspektiv, var, när, vad och hur missbrukar ungdomar. Kartläggningen av missbruket inriktar sig på att undersöka skillnader mellan könen i missbruksmönster med syftet att förbättra polisens upptäcktsmöjligheter av unga i riskzon och unga missbrukare av båda könen.

Kontaktuppgifter

E-post:mia-maria.magnusson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
MIA-MARIA
MAGNUSSON

DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
Mia-Maria Magnusson