MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Malin Sundström
doktorand

citat Att möta existentiell ensamhet - en utmaning för personalen citat
Malin Sundström är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och doktorand i vårdvetenskap. Hon forskar om äldre personers existentiella ensamhet inom ramen för forskningsprojektet ”Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av svårt sjuka äldre personer”. Avhandlingens fokus är personalens perspektiv. Malin Sundström arbetar vid Högskolan Kristianstad och inskriven som doktorand vid Malmö högskola. Hon är ansluten till SWEAH, Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa.

Kontaktuppgifter

E-post:malin.sundstrom@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F316
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Min sida vid Högskolan Kristianstad
SWEAH - Forskarskola om åldrande och hälsa
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sundström, Malin, Peterson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda, Blomqvist, Kerstin (2017) "Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes : the perspectives of older persons, familymembers and professionals" Scandinavian Journal of Caring Sciences;, 10, Nordic College of care science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk],

  Rapporter
  Sundström, Malin, Blomqvist, Kerstin, Petersson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda (2013) Inte samma mall för alla : om vård och omsorgsplanering i samverkan. Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, Kristianstad University, 35 s., ISSN 1652-9979, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MALIN SUNDSTRÖM
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F316, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
cell
Malin Sundström