MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Sundström

citat Att möta existentiell ensamhet - en utmaning för personalen citat

Malin Sundström är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och doktorand i vårdvetenskap. Hon forskar om äldre personers existentiella ensamhet inom ramen för forskningsprojektet ”Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av svårt sjuka äldre personer”. Avhandlingens fokus är personalens perspektiv. Malin Sundström arbetar vid Högskolan Kristianstad och inskriven som doktorand vid Malmö högskola. Hon är ansluten till SWEAH, Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Min sida vid Högskolan Kristianstad
SWEAH - Forskarskola om åldrande och hälsa
  • Publikationer

  • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

    Vetenskapliga artiklar med peer-review
    Sundström, Malin, Peterson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda, Blomqvist, Kerstin (2017) "Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes : the perspectives of older persons, familymembers and professionals" Scandinavian Journal of Caring Sciences;, 10, Nordic College of care science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk],

    Rapporter
    Sundström, Malin, Blomqvist, Kerstin, Petersson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda (2013) Inte samma mall för alla : om vård och omsorgsplanering i samverkan. Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, Kristianstad University, 35 s., ISSN 1652-9979, (PDF document) (application/pdf)