MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Lettevall
dekan/professor, biträdande

citat Rebecka Lettevall är biträdande professor i idéhistoria och dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle. Hennes forskningsområden rör fredstanken, det kosmopolitiska och tysk idealism och har sin bakgrund i doktorsavhandlingen (Lund 2001) om Immanuel Kants politiska tänkande. Hon arbetar utifrån ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv. Hennes frågeställningar utgår från hur uppfattningen om hur särskilt politiska begrepp transformeras genom tid och rum och vad detta får för konsekvenser. citat

Tidigare var hon verksam vid Södertörns högskola som bl a forskningsledare för forskningstemat Cultural theory, centrumföreståndare för Centre of Baltic and East European Studies samt prorektor 2010-13. Hon har undervisat, planerat och examinerat på samtliga utbildningsnivåer, såväl inom idéhistoria som i flervetenskapliga sammanhang.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.lettevall@mau.se
Telefon:040-6658374
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationslista via Swepub
blackbox blackbox
REBECKA LETTEVALL
DEKAN / PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658374
photo of Rebecka Lettevall Rebecka Lettevall