MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Martin Stigmar
universitetslektor

Martin Stigmar är universitetslektor och docent i pedagogik. Martin undervisar och forskar kring högskolepedagogik med fokus på lärar-, handledar- och mentorsroll. Vidare har han ett intresse för uppdrag och organisation av högskolepedagogiska enheter. Martin har bedrivit forskning kring lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt flexibel utbildning. Kamratstödjande lärande samt Generation Y ingår också i Martins forskningsintressen.

Kontaktuppgifter

E-post:martin.stigmar@mah.se
Telefon:040-66 57884
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MARTIN STIGMAR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57884
photo of Martin Stigmar Martin Stigmar