MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bruno Oliveira Martins
postdoktor

Bruno O. Martins undervisar och forskar vid institutionen för globala politiska studier och på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Hans forskning fokuserar på skärningspunkterna mellan den tekniska utvecklingen, säkerhetspraxis och samhällsförändring . Hans forskning ställer frågor kring och utvecklar strategier för att de-värdepapperisera det nuvarande migrationsflödet till Europa. Han är koordinator för INTERSECT: Technology-Security-Society Interplays in Europe, ett samverkande forskningsnätverk som finansieras av UACES för perioden 2017-2019.


Kontaktuppgifter

E-post:bruno.martins@mau.se
Telefon:040-6657908
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657908
photo of Bruno Oliveira Martins Bruno Oliveira Martins