MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Tina Askanius
universitetslektor

citat Jag är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö Högskola. I november 2012 disputerade jag från Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement practices. Min forskning rör sig i fältet medier, politisk deltagande och sociala rörelser. Inom detta tvärvetenskapliga fältet har jag publicerat ett flertal studier om aktivism och digitala mediepraktiker inom sociala rättvisa rörelser samt högerextrema rörelser. citat

Kontaktuppgifter

E-post:tina.askanius@mah.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Academia.edu
Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Rostami, Amir, Edling, Christofer (red./ed.) | Askanius, Tina (2017) "Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism" Våldsbejakande extremism: En forskningsantologi;67, 323-355, Statens offentliga utredningar, ISBN 978-91-38-24663-4, ISSN 0375-250X, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Askanius, Tina (2017) "Engaging with The Bridge : Cultural citizenship, cross-border identities and audiences as ‘regionauts’" European Journal of Cultural Studies;, 1-20, Sage, ISSN 1367-5494, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar (2014) Round-table Discussion Led by Thomas Hylland Eriksen : The Flattening of the Public Sphere and the Loss of Respect for Knowledge. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 154-166, ISBN 9781137398741, URL [länk],

  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar, Tufte, Thomas (2014) Afterword : Addressing the Challenge of The Present Continuous. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 225-231, ISBN 9781137398741, DOI [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
TINA ASKANIUS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö högskola 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
photo of Tina Askanius Tina Askanius