MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Erin Cory
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:erin.cory@mau.se
Telefon:040-6657651
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ERIN CORY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657651
www.mah.se
photo of Erin Cory Erin Cory