MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Yujing Li
universitetslektor

citat Min huvudsakliga forskningsintresse är att tillämpa systemanalys att studera inomhusmiljö och hur man kan uppnå ett hållbart samhälle. citat
Yujing är universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbart byggande, inomhusmiljö och systemanalys.

Kontaktuppgifter

E-post:yujing.li@mah.se
Telefon:040-66 57662
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
YUJING LI
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57662
www.mah.se
photo of Yujing Li Yujing Li