MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Yujing Li
universitetslektor

citat Min huvudsakliga forskningsintresse är att tillämpa systemanalys att studera inomhusmiljö och hur man kan uppnå ett hållbart samhälle. citat

Yujing är universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbart byggande, inomhusmiljö och systemanalys.


Kontaktuppgifter

E-post:yujing.li@mau.se
Telefon:040-6657662
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
YUJING LI
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657662
www.mah.se
photo of Yujing Li Yujing Li