MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Sofie Ek

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

  • Publikationer

  • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

    Ek, Ann-Sofie (2011) "Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada" , 67, Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

    Ek, Ann-Sofie (2010) "Individuella upplevelser av sexuallivet efter en förvärvad hjärnskada-en intervjustudie" , 58, Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)