MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carolina Martinez
universitetslektor

Mitt huvudsakliga forskningsområde är barn och digitala medier. Jag har skrivit en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap om barn och internetreklam. Under hösten 2018 arbetade jag med ett forskningsprojekt om fritidslärares förhållningsätt till digital kompetens och lärande i fritidshemmet.

Under 2018-2021 deltar jag också i ett forskningsprojekt om äldre, digitala medier och lärande, där jag undersöker hur individer som är 65 år och äldre lär sig om digitala medier tillsammans med yngre generationer, som barn och barnbarn. Detta projekt finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.


Kontaktuppgifter

E-post:carolina.martinez@mau.se
Telefon:040-6657399
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Så jobbar fritidslärare med digitalisering
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Martinez, Carolina, Olsson, Tobias (2018) "Making sense of YouTubers : how Swedish children construct and negotiate the YouTuber Misslisibell as a girl celebrity" Journal of children and media;, 1-17, Routledge, ISSN 1748-2798, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Martinez, Carolina (2017) "The struggles of everyday life : How children view and engage with advertising in mobile games" Convergence - The International Journal of Research into New Media Technologies;, 1-20, Sage, ISSN 1748-7382, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
CAROLINA MARTINEZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för barndom, utbildning och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657399
photo of Carolina Martinez Carolina Martinez