MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carolina Martinez
universitetslektor

citat Carolina Martinez, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap. Fil.dr. i medie-och kommunikationsvetenskap. Fil.mag. i journalistik och Leg. gymnasielärare i ämnena svenska och historia. citat

Mitt huvudsakliga forskningsområde är barn och digitala medier. Jag har skrivit en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap om barn och internetreklam, och under hösten 2018 ska jag påbörja ett forskningsprojekt om fritidslärares förhållningsätt till digital kompetens och lärande i fritidshemmet.


Kontaktuppgifter

E-post:carolina.martinez@mah.se
Telefon:040-6657399
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CAROLINA MARTINEZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657399
photo of Carolina Martinez Carolina Martinez