MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Morten Timmermann Korsgaard
universitetsadjunkt

Kontaktuppgifter

E-post:morten.korsgaard@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A227
Mobil:0046-761378463
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MORTEN TIMMERMANN
KORSGAARD

UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0046-761378463
photo of Morten Timmermann Korsgaard Morten Timmermann Korsgaard