MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Kottorp
dekan/professor, kallad

Kontaktuppgifter

E-post:anders.kottorp@mah.se
Telefon:040-6657049
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Vardagsteknik i hem och samhälle
blackbox blackbox
ANDERS KOTTORP
DEKAN / PROFESSOR, KALLAD
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657049
photo of Anders Kottorp Anders Kottorp