MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alicia Smedberg
doktorand

citat citat

Alicia doktorerar i deltagande design, med en stark socio-politisk betoning. Hennes forskning söker att främja handlingskraft inom civil och offentlig sektor genom demokratisk metodik.


Kontaktuppgifter

E-post:alicia.smedberg@mau.se
Telefon:040-6657366
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ALICIA SMEDBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657366
photo of Alicia Smedberg Alicia Smedberg