MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marika Hedemyr
doktorand

Konstnär och doktorand i interaktionsdesign. Mitt nuvarande doktorandprojekt syftar till att utveckla potentialen och det specifika i det intima utrymmet mellan en smartphone och dess användare, på en offentligt plats. Jag undersöker hur augmented reality (AR), mixed reality (MR), och platsmedvetna applikationer i en smartphone skapar ett hybridutrymme, och hur detta utrymme kan användas för nya former av kritisk kulturell interaktion och estetiska uttryck. Mitt specialområde är konvergensen mellan koreografi och interaktionsdesign, med relevans för embodied interaction.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:marika.hedemyr@mau.se
Telefon:040-6658189
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Next to You at Korsvägen
blackbox blackbox
MARIKA HEDEMYR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, Plan 4, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658189
photo of Marika Hedemyr Marika Hedemyr