MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Henriikka Wilinger
doktorand

FM, doktorand i svenska med didaktisk inriktning. Jag har bakgrund som sfi-lärare och universitetsadjunkt i svenska som främmande språk och är intresserad av både andraspråksinlärning och litteraturdidaktik. Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om skönlitteraturens roll i vuxna avancerade andraspråkstalares liv och dess betydelse för deras språkutveckling i svenska.


Kontaktuppgifter

E-post:henriikka.wilinger@mau.se
Telefon:040-6658310
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
HENRIIKKA WILINGER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658310
photo of Henriikka Wilinger Henriikka Wilinger