MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Therese Hellberg
doktorand

Therese Hellberg är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hon medverkar i forskningsprojektet "I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940–talslitteratur" där hennes delprojekt fokuserar på folkhemmet i svensk litteratur 1940–1955.


Kontaktuppgifter

E-post:therese.hellberg@mau.se
Telefon:040-6657448
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Forskningsprojekt "I nationens tjänst?"
blackbox blackbox
THERESE HELLBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657448
Therese Hellberg