MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Julia Håkansson
doktorand

citat Narrativ identitet och historiska berättelser citat

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Individ och samhälle. I mitt forskningsprojekt undersöks och jämförs hur nationalistiska partier i Sverige och Danmark använder historia i sin politiska retorik, samt hur detta är kopplat till skapande och upprätthållande av nationella identiteter. Frågeställningarna grundas i ett intresse av hur historiska berättelser ligger till grund för hur individer och kollektiv uppfattar sig själva och sin omvärld, och hur detta brukas av politiska aktörer. Jag är intresserad av hur transnationella perspektiv kan främja historievetenskapens utveckling, främst inom nordisk historia och historieskrivning. Ur ett historiedidaktiskt perspektiv är jag intresserad av historiebruk, historiekultur och historiemedvetande. Relaterade intressen är kollektivt minne, historiska berättelser, identitet och nationalism. 


Kontaktuppgifter

E-post:julia.hakansson@mau.se
Telefon:040-6657560
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
JULIA HÅKANSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657560
photo of Julia Håkansson Julia Håkansson