MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Julia Håkansson
doktorand

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet. I mitt forskningsprojekt undersöks och jämförs hur nationalistiska partier i Sverige och Danmark använder historia i deras sätt att skapa och upprätthålla nationella identiteter.

Frågeställningarna grundar sig i ett intresse för historiska berättelser i relation till historiebruk, historiekultur och historiemedvetande.

Andra forskningsintressen finns inom områdena museologi, kulturarv och kulturarvspedagogik, samt historieförmedling och historiska berättelser på museer.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:julia.hakansson@mau.se
Telefon:040-6657560
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
JULIA HÅKANSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657560
photo of Julia Håkansson Julia Håkansson