MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anneli Matsson
doktorand

Doktorand i socialt arbete och forskar om kränkande särbehandling genom begreppet ostracism inom människobehandlande organisationer. Intresserad av organisationspolitik och social identitet och hur detta påverkar status, makt och normskapande samt kan leda till marginalisering och utanförskap på grund av konkurrensbeteende i arbetslivet.

Bakgrund som beteendevetare med en fil.mag. i psykologi, socialt arbete och konfliktanalys och specialiserad på utredning av kränkande särbehandling och aggressivt beteende.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anneli.matsson@mau.se
Telefon:040-6657378
Besöksadress:
Mobil:+46 73-6870785
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ANNELI MATSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657378 cell +46 73-6870785
photo of Anneli Matsson Anneli Matsson