MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanne Smithberger
doktorand

citat Meaning emerges from the context and this context does not only refer to the textual but also to extra-textual factors, such as the readers and their presuppositions from their cultural contexts. These factors in turn influence how the readers construct meaning. citat

Smithbergers forskning handlar om hur och på vilka grunder läsförståelsens betydelse formuleras i textualiseringar av det gymnasiegemensamma ämnet svenska. Projektet avser synliggöra de mekanismer i läroplansutformningen som villkorar kunskapsurvalet och hur de textuella villkoren som sätter igång dessa mekanismer kan förstås. Smithberger är även redaktionssekreterare för Journal of Applied Journalism and Media Studies.


Kontaktuppgifter

E-post:susanne.smithberger@mau.se
Telefon:040-6657515
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
SUSANNE
SMITHBERGER

DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn-unga-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657515
photo of Susanne Smithberger Susanne Smithberger