MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vanna Nordling
universitetslektor, biträdande

Vanna Nordling är doktor i socialt arbete och disputerade år 2017 med avhandlingen "Destabilising citizenship practices? Social work and undocumented migrants in Sweden". Hon undervisar för tillfället på socionomprogrammet, Malmö Universitet. Hennes forskningsintressen rör migration, social mobilisering och sociala rättigheter.

Publikationer i LUB: https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=%22vanna%22%20and%20%22nordling%22


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:vanna.nordling@mau.se
Telefon:040-6657540
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
VANNA NORDLING
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657540
photo of Vanna Nordling Vanna Nordling