MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Madeleine Burheim
doktorand

Jag arbetar som doktorand inom atomär astrofysik vid Malmö universitet, där mitt fokus ligger på att, genom beräkningar och spektroskopiska studier av fria atomer, kartlägga utvalda ämnes atomstrukturer. Detta är nödvändigt för att kunna tolka spektra av astronomiska objekt och därmed ta reda på vad de består av och hur de har bildats. Min handledare är Henrik Hartman och bihandledare är Per Jönsson.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:madeleine.burheim@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, B0617
Mobil:+46736402247
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MADELEINE BURHEIM
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, B0617, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell +46736402247
photo of Madeleine Burheim Madeleine Burheim