MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Lund
forskningshandläggare

Jag hjälper forskarna med att hitta och söka extern forskningsfinansiering med fokus på EU, utlandet och några få nationella finansiärer. Jag ger också ledningsstöd för universitetsledningen och assisterar med Malmö universitets externa forskningsutvärdering ERA19.


Kontaktuppgifter

E-post:martin.lund@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12
Mobil:+46700831477
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Extern forskningsutvärdering

blackbox blackbox
MARTIN LUND
FORSKNINGSHANDLÄGGARE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Universitetskansliet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, Plan 12, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell +46700831477
www.mah.se
photo of Martin Lund Martin Lund