MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Farkas
doktorand

Johan Farkas är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av förtäckt propaganda i digitala medier genom multi-sited online-etnografi och diskursanalys. Farkas har tidigare publicerat studier av politiskt deltagande och aktivism på nätet. Sammantaget ligger hans forskningsintressen i korsningen mellan digitala medieplattformar, politik, journalistik och vardagsliv.


Kontaktuppgifter

E-post:johan.farkas@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Website
Google Scholar
Twitter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Farkas, Johan, Schou, Jannick, Neumayer, Christina (2018) "Cloaked Facebook pages : exploring fake Islamist propaganda in social media" New Media & Society;5, 1850-1867, Sage, ISSN 1461-4448, DOI [länk], URL [länk],

  Farkas, Johan, Schou, Jannick (2018) "Fake news as a floating signifier : hegemony, antagonism and the politics of falsehood" Javnost : The Public;3, 298-314, Taylor & Francis, ISSN 1854-8377, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan, Schou, Jannick, Neumayer, Christina (2018) "Platformed antagonism : racist discourses on fake Muslim Facebook pages" Critical Discourse Studies;3, 463-480, Taylor & Francis, ISSN 1740-5904, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan, Schwartz, Sander Andreas (2018) "Please Like, Comment and Share our Campaign! How Social Media Managers for Danish Political Parties Perceive User-Generated Content" Nordicom Review;, Nordicom, ISSN 1403-1108, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Farkas, Johan, Neumayer, Christina | Hunsinger, Jeremy, Klastrup, Lisbeth, Allen, Matthew M. (red./ed.) (2018) Disguised Propaganda from Digital to Social Media. Second International Handbook of Internet Research, Springer, ISBN 978-94-024-1202-4, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Farkas, Johan, Bastos, Marco (2018) "IRA Propaganda on Twitter: Stoking Antagonism and Tweeting Local News" 9th International Conference on Social Media and Society Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society;, 281-285, ACM Digital Library, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan (2018) "Multi-sited online ethnography and critical discourse studies: Exploring disguised propaganda on social media" 7th Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Conference (CADAAD), (other)

  Farkas, Johan (2018) "Fact-based democracy or agonistic pluralism? A critical examination of the idea of a post-truth era" Media Freedom : International Symposium at Lund University, (other)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
JOHAN FARKAS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Johan Farkas Johan Farkas