MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Farkas
doktorand

Johan Farkas är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av förtäckt propaganda i digitala medier genom multi-sited online-etnografi och diskursanalys. Farkas har tidigare publicerat studier av politiskt deltagande och aktivism på nätet. Sammantaget ligger hans forskningsintressen i korsningen mellan digitala medieplattformar, politik, journalistik och vardagsliv.


Kontaktuppgifter

E-post:johan.farkas@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Website
Google Scholar
Twitter
blackbox blackbox
JOHAN FARKAS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Johan Farkas Johan Farkas