MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Farkas
doktorand

Johan Farkas är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av desinformation i digitala medier. Farkas är författare till boken ’Post-Truth, Fake News and Democracy: Mapping the Politics of Falsehood’ (Routledge, 2019) skrevet med Jannick Schou. Han har därutom publicerat i internationella tidskrifter som New Media & Society, Social Media + Society och Critical Discourse Studies. Sammantaget ligger hans forskningsintressen i korsningen mellan digitala medieplattformar, politik, journalistik och demokrati. Sedan 2018 är Farkas förman för Young Scholars Network of the European Communication Research and Education Association (YECREA).


Kontaktuppgifter

E-post:johan.farkas@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Website
Google Scholar
Twitter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bastos, Marco, Farkas, Johan (2019) "“Donald Trump Is My President!”: The Internet Research Agency Propaganda Machine" Social Media + Society;5, 1-13, Sage, ISSN 2056-3051, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan, Schou, Jannick, Neumayer, Christina (2018) "Cloaked Facebook pages : exploring fake Islamist propaganda in social media" New Media & Society;5, 1850-1867, Sage, ISSN 1461-4448, DOI [länk], URL [länk],

  Farkas, Johan, Schou, Jannick (2018) "Fake news as a floating signifier : hegemony, antagonism and the politics of falsehood" Javnost : The Public;3, 298-314, Taylor & Francis, ISSN 1854-8377, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan, Schou, Jannick, Neumayer, Christina (2018) "Platformed antagonism : racist discourses on fake Muslim Facebook pages" Critical Discourse Studies;3, 463-480, Taylor & Francis, ISSN 1740-5904, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan, Schwartz, Sander Andreas (2018) "Please Like, Comment and Share our Campaign! How Social Media Managers for Danish Political Parties Perceive User-Generated Content" Nordicom Review;2, 19-33, Nordicom, ISBN 978-91-88855-04-6, ISSN 1403-1108, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Farkas, Johan (2019) "Disguised Propaganda on Social Media : Addressing Democratic Dangers and Solutions" Brown Journal of World Affairs;1, 1-16, Brown University, ISSN 1080-0786, URL [länk],

  Böcker
  Farkas, Johan, Schou, Jannick (2019) Post-Truth, Fake News and Democracy: Mapping the Politics of Falsehood. Routledge, ISBN 978-0-367-32217-5 (pbk), 978-0-367-32218-2 (hbk), 978-0-429-31734-7 (ebk), URL [länk],

  Antologibidrag
  Farkas, Johan, Neumayer, Christina | Hunsinger, Jeremy, Klastrup, Lisbeth, Allen, Matthew M. (red./ed.) (2018) Disguised Propaganda from Digital to Social Media. Second International Handbook of Internet Research, Springer, ISBN 978-94-024-1202-4, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Matamoros-Fernández, Ariadna, Farkas, Johan (2019) "Racism on Social Media : A Critical Review of Methodological Challenges" CDSMR Abstracts; Critical Digital and Social Media Research 2019, (other) 1-1, Umeå university,

  Bastos, Marco, Farkas, Johan (2019) "“Donald Trump is my President!” : The Internet Research Agency Propaganda Machine" The 69th Annual International Communication Association Conference : Communication Beyond Boundaries, (other) International Communication Association,

  Bastos, Marco, Farkas, Johan (2018) "IRA Propaganda on Twitter: Stoking Antagonism and Tweeting Local News" 9th International Conference on Social Media and Society Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society;, 281-285, ACM, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Farkas, Johan (2018) "Multi-sited online ethnography and critical discourse studies: Exploring disguised propaganda on social media" 7th Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Conference (CADAAD), (other)

  Farkas, Johan, Matamoros Fernandez, Ariadna (2018) "The Implications of Social Media Disinformation in Reproducing Systemic Forms of Oppression Like Racism" Locked out of Social Platforms: An iCS Symposium on Challenges to Studying Disinformation, (other)

  Farkas, Johan, Bastos, Marco (2018) "State propaganda in the age of social media : Examining strategies of the Internet Research Agency" 7th European Communication Conference (ECC), (other)

  Farkas, Johan (2018) "Fact-based democracy or agonistic pluralism? A critical examination of the idea of a post-truth era" Media Freedom : International Symposium at Lund University, (other)

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2018) Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar.

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
JOHAN FARKAS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Johan Farkas Johan Farkas