MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna-Chuchu Schindele
doktorand

Studerar området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och unga vuxna i Sverige.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anna-chuchu.schindele@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Makt och möjligheter
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Anna-Chuchu Schindele Anna-Chuchu Schindele