MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Sandell
prefekt/universitetsadjunkt

Jag är docent i genusvetenskap och arbetar som prefekt vid Urbana Studier.

Mina forskningsintressen är, förutom ett övergripande intresse i feministisk teori och praktik, teknik- och vetenskapsstudier (Science and Technology Studies) samt frågor om social (o)rättvisa.


Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.sandell@mau.se
Telefon:0406657320
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
KERSTIN SANDELL
PREFEKT / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 0406657320
photo of Kerstin Sandell Kerstin Sandell