MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elin Ennerberg
postdoktor

Elin Ennerberg är fil.doktor i sociologi. Hon disputerade 2017 vid Lunds Universitet på en avhandling om svensk arbetsmarknad och integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

Elin har en postdok-tjänst på fakulteten för Lärande och Samhälle där hon forskar om Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:elin.ennerberg@mau.se
Telefon:040-6657780
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ELIN ENNERBERG
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, B435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657780
Elin Ennerberg