MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elin Ennerberg
postdoktor

Elin Ennerberg är fil.doktor i sociologi. Hon disputerade 2017 vid Lunds Universitet på en avhandling om svensk arbetsmarknad och integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

Elin har en postdok-tjänst på fakulteten för Lärande och Samhälle där hon forskar om Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.


Kontaktuppgifter

E-post:elin.ennerberg@mau.se
Telefon:040-6657780
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ELIN ENNERBERG
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, B435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657780
Elin Ennerberg