MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Eva Wennås Brante
universitetslektor

Eva Wennås Brante är lektor i svenskämnets didaktik. Hennes avhandling undersökte bilders betydelse för läsförståelsen för personer med dyslexi. Under ett tre år långt postdoktor-projekt vid Oslo Universitet forskade Wennås Brante kring hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisning. Särskilt fokus riktades mot kritisk läsning när information från mer än ett dokument ställs mot vartannat. Mer information om projektet finns att läsa här och här


Fakulteter och institutioner

Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:eva.wennas-brante@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:0704189368
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wennås Brante, Eva, Holmqvist, Mona (2017) "Reading from Multimedia Materials : Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers" The Turkish Online Journal of Educational Technology;1, 101-114, Sakarya University, Sakarya, Turkey, ISSN 2146-7242, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist Olander, Mona, Wennås Brante, Eva, Nyström, Marcus (2017) "The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults" Dyslexia;1, 42–65, Wiley, ISSN 1099-0909, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva (2016) "Strategies when solving school-tasks : How task design limits ASD students to express their content knowlege" XI Autism-Europe International Congress, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
EVA WENNÅS BRANTE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0704189368
photo of Eva Wennås Brante Eva Wennås Brante