MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Eva Wennås Brante
universitetslektor

Eva Wennås Brante är lektor i svenskämnets didaktik. Hennes avhandling undersökte bilders betydelse för läsförståelsen för personer med dyslexi. Under ett tre år långt postdoktor-projekt vid Oslo Universitet forskade Wennås Brante kring hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisning. Särskilt fokus riktades mot kritisk läsning när information från mer än ett dokument ställs mot vartannat. Mer information om projektet finns att läsa här och här


Kontaktuppgifter

E-post:eva.wennas-brante@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:0704189368
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wennås Brante, Eva, Holmqvist, Mona (2017) "Reading from Multimedia Materials : Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers" The Turkish Online Journal of Educational Technology;1, 101-114, Sakarya University, Sakarya, Turkey, ISSN 2146-7242, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmqvist Olander, Mona, Wennås Brante, Eva, Nyström, Marcus (2017) "The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults" Dyslexia;1, 42–65, Wiley, ISSN 1099-0909, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Holmqvist, Mona, Wennås Brante, Eva (2016) "Strategies when solving school-tasks : How task design limits ASD students to express their content knowlege" XI Autism-Europe International Congress, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
EVA WENNÅS BRANTE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur-språk-medier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
cell 0704189368
photo of Eva Wennås Brante Eva Wennås Brante