MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fredrik Emilsson
doktorand

Fredrik Emilsson är sedan sommaren 2018 industridoktorand på doktorandprogrammet för data-drivna system på fakulteten för teknik och samhälle på Malmö Universitet. Hans forskning är inriktad mot E-handel, speciellt inriktad mot sökmotorer. Fredrik Emilsson jobbar även som forskare på Apptus Technologies AB.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:fredrik.emilsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
FREDRIK EMILSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Fredrik Emilsson Fredrik Emilsson