MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fredrik Emilsson
doktorand

Fredrik Emilsson är sedan sommaren 2018 industridoktorand på doktorandprogrammet för data-drivna system på fakulteten för teknik och samhälle på Malmö Universitet. Hans forskning är inriktad mot E-handel, speciellt inriktad mot sökmotorer. Fredrik Emilsson jobbar även som forskare på Apptus Technologies AB.


Kontaktuppgifter

E-post:fredrik.emilsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
FREDRIK EMILSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Fredrik Emilsson Fredrik Emilsson