MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christofer Berglund
universitetslektor

Universitetslektor i statsvetenskap

Mina forskningsintressen ligger inom fälten jämförande politik och internationella relationer med tematisk inriktning på: etniska konflikter och implicita attityder; hybridregimer och demokratisering; samt statsbyggnad och säkerhetspolitik. Jag fokuserar geografiskt på de postsovjetiska staterna i Eurasien, och använder alltifrån fältexperiment till elitintervjuer som metodologiska angreppssätt.

Jag erhöll min doktorsexamen från Uppsala universitet 2016; ett postdoc-stipendium från Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) 2017; och började på Malmö universitets Institution för globala politiska studier 2018.

I doktorsavhandlingen undersökte jag den georgiska regeringens försök att efter Rosenrevolutionen integrera två gränsregioner, den ena befolkad av armenier (Javakheti) och den andra av azerer (Kvemo Kartli). Resultat från detta projekt tilldelades en Best Doctoral Student Paper Award (Kategori: Kaukasus-Ryssland-Ukraina) på 2014 års ASN konferens. Mina artiklar har publicerats i Nations and Nationalism, Journal of Language and Social Psychology, Nationalities Papers, Caucasus Survey, och Demokratizatsiya. Jag har bidragit med kapitel till flera antologier, och författat rapporter för Foreign Policy.

Jag har tidigare arbetat hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i Uppsala, och Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Jag har också varit gästforskare hos George Washington University's Elliott School of International Affairs (IERES), Institute of International Relations (IIR) Prague, och på universitet och tankesmedjor i Kaukasus. Jag är för tillfället affilierad till International Centre for Defence and Security (ICDS) i Tallinn, där jag forskar om minoriteters roll i försvarsmakten. Jag sitter också i redaktionen för Nordisk Østforum (NØF).


Forskningsplattformar

Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) pil visa

Fakulteter och institutioner

Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christofer.berglund@mau.se
Telefon:040-6657812
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Google Scholar
Publons
Föreläsning: Borders and Belonging
blackbox blackbox
CHRISTOFER
BERGLUND

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657812
photo of Christofer Berglund Christofer Berglund